9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

A kézi munkától a CNC-ig és robottechnikáig

A GYAKORLATI OKTATÁSNAK a szakmai képzésben kezdettől fogva meghatározó szerepe volt iskolánkban.
 Természetesen az iskola alapítása óta eltelt 100 év nagyon hosszú idő, és ez alatt sok változáson ment keresztül az oktatás, ezen belül a gyakorlati képzés is. E hosszú időszak alatt iskolánk mindig fogékony volt az újra, érzékenyen reagált a XX. századi rohamos fejlődés kihívásaira és régiónkban úttörő szerepet játszott a középfokú oktatás megújításában és fejlesztésében.

Kovácsműhely az 1950-es évekből
13

Kezdetben a FA- és FÉMIPAR, majd később a TEXTILIPAR szakembereinek képzését biztosította intézet.

1950-től kezdődően már csak a GÉPIPAR különböző területeire képeztünk szakembereket.
Ekkor már - mint GÉPIPARI TECHNIKUM-ból - olyan szakemberek kerültek ki, akik közül sokan még ma is, elsősorban az ipar területén sikeresen tevékenykednek. Köszönhetik ezt többek között annak, hogy itt olyan elméleti és gyakorlati felkészítést kaptak, amely megalapozhatta helytállásukat. Ezt szolgálta a rendszeres - minden évfolyam elvégzése után szervezett - nyári gyakorlat is, ahol tanulóink elmélyíthették tudásukat, és konkrét gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek. Ebben nagy segítségünkre voltak azok az üzemek, akik számítottak a nálunk végzettekre a munkaerő utánpótlás tervezésekor és így, már a nyári gyakorlatok során kiválaszthatták azokat, akikkel a végzés után munkaszerződést kötöttek.
A technikumi korszakot követte egy ún. SZAKMUNKÁSKÉPZÉSI CÉLÚ KORSZAK, melynél a célnak megfelelően a gyakorlati foglalkozások aránya növekedett, és így a tanműhelyek kialakítása is ehhez igazodott.

Elsősorban a környezetünkben található ipari üzemekben megnövekedett forgácsoló szakemberek iránt megnövekedett igény eredményezte ezt az oktatási formát. Ebben az időszakban jelentősen megnőtt azon cégek száma - kiemelkedően a RÁBA Vagon- és Gépgyár, a Tungsram, a REKARD, stb. - amelyek már a középiskola első évfolyamától kezdődően szerződést kötöttek tanulóinkkal, és ösztöndíjjal támogatták tanulásukat annak érdekében, hogy biztosítsák szakember-utánpótlásukat.

Az itt végzett tanulók az érettségi bizonyítvány mellé szakmunkás bizonyítványt is szereztek.

Ezt követően jelentősebb változás 1985-ben következett be, amikor újra indult a TECHNIKUSKÉPZÉS azzal a különbséggel, hogy nem négy, hanem öt éves lett a képzés.

Ehhez az időponthoz kapcsolódnak azok a gyakorlati oktatást fejlesztő tevékenységek, melyek a jelentősen korszerűsödő ipari igényeket hivatottak követni és kielégíteni. Nevezetesen a számítástechnika ipari alkalmazása jelentette ezeket a fejlesztéseket, melyekhez az anyagi fedezetet különböző pályázatok megnyerésével és a gazdálkodó szervezetektől - megállapodások kötésével - Szakképzési Alap - támogatással tudtuk és jelenleg is tudjuk folyamatosan biztosítani.

14
Tranmissziós forgácsolóműhely

1987-ben rendeztük be az első NC-, CNC- laboratóriumunkat, melyben 1db EMCO Compact 5 típusú eszterga és 1db TCFM 100 típusú, Hunor vezérlésű több célú forgácsológép állt az oktatás rendelkezésére.

Ezek természetesen nem voltak elegendőek a képzéshez, ezért együttműködési szerződést kötöttünk a RÁBÁ-val, melynek keretében használhattuk az Oktatóközpontjukban lévő CNC- laboratóriumot, és így a korszerű forgácsolástechnológia oktatását magas színvonalon tudtuk megoldani. Ezúton is köszönetet mondunk az akkori cégvezetésnek a nagy segítségért.

i14

A továbbiakban is a modern és korszerű technológiák - az igényeknek megfelelően elsősorban fogácsoló technológiák - oktatásának fejlesztését tűztük ki célul és így jóformán évente egy-egy új laboratórium át-, illetve kialakítását valósítottuk meg, melyek sorrendben a következők:

Bővítettük a már említett CNC- laborunk gépparkját 1 db. HUNOR vezérlésű MINITURN CNC esztergával.

Ugyanitt, a már meglévő EMCO eszterga mellé egy EMCO F1- marógép és egy SCORBOT ER-V- robot telepítésével kialakítottunk egy rugalmas gyártócellát.

i15

A régi kovácsműhelyt egy újabb, nagyobb CNC- laborrá alakítottuk át, ide került az előzőből áttelepített TCFM és MINITURN gépek mellé egy újonnan vásárolt SIEMENS 810T vezérlésű EPA 320 típusú esztergaközpont, majd később egy FANUC vezérlésű CORTINI BF400-as, 6 szerszámhelyes megmunkáló központ. Ezzel a fejlesztéssel, itt már ténylegesen az iparban alkalmazott vezérlések és gépek használatát, programozását taníthattuk tanulóinknak.

E labor fölött egy 12 számítógépes CNC programozói és szimulációs termet hoztunk létre, amelyben a számítógép adta lehetőségeket kihasználva egy UNICAM nevű szoftver segítségévet az előbbi gépek mindegyikére előre kidolgozásra és tesztelésre

kerülhetnek a megmunkálási programok, amelyek azután a különböző programhordozók segítségével a gépek vezérléseibe tölthetők.
Kialakítottuk 3. CNC- termünket is, amelybe a RÁBÁ-tól 3 db, s a RÁBÁ-éval hasonló együttműködés alapján a TUNGSRAM -tól 1 db EMCO COMPACT 5 CNC- eszterga került. Ezzel a CNC- alapozáshoz is már önálló labor állt rendelkezésünkre.
i17 i26

Köszönetet mondunk ezért a fenti gyáraknak.

A rugalmas gyártócella részére egy, az előzőnél lényegesen nagyobb termet alakítottunk ki, amelybe meglévő gyártórendszerünk mellé a RÁBA részéről átadott hasonló - egy EMCO esztergából egy ugyancsak EMCO maróból és egy MITSUBISHI RM 501-es robotból álló gyártócella került. E két rendszert összekötöttük egy szállítópályával, kiegészítettük egy automatikus mérőállomással - SPC- alkalmazással -, s így egy leendő CIM- rendszer alapjait teremtettük meg.

p73
Ezzel az átalakítással párhuzamosan új laborba helyeztük a SIEMENS vezérlésű EPA320-as CNC- gépünket, mellé telepítve egy RB242-es típusú ipari, hengerkoordinátás robotot, folyamatirányító számítógéppel és 2 kisraktárral. Így létrehoztunk egy ipari gyártócellát is. 8. KÉP
Az ipari vezérléssel rendelkező CNC- gépeink közül lecseréltük a FANUC vezérlésű CORTINI- megmunkáló-központunkat egy 5D-s, NCT vezérlésű TOMILL 160 típusú CNC megmunkáló központra, amely a hozzá tartozó digitalizálóval, mérőszoftverrel és egyéb programozható egységeivel újabb olyan korszerű technikák tanítására ad lehetőséget, amelyek még az ipar területén sem elterjedtek

Az 1991-ben elnyert "Világbanki pályázat" eredményeként került laboratóriumunkba a fent említett gép mellé a MICROSET típusú számítógép vezérlésű szerszámbemérő-gép, melyből Győrött a Rába Rt. Motorgyárában található még egy.

Ezek a fejlesztések mutatják, hogy a korszerű technika, technológia területén próbálunk a fejlődő ipar körülményeihez alkalmazkodni, emelve ezzel szakképzésünk színvonalát

h2 h3

1998-ban korszerűsíteni tudtuk a hegesztő- és hőkezelő - laboratóriumunkat, ahol most már modern eszközökkel (pl. CO védőgázas hegesztőgépek, stb.) tudjuk a szakképzést folytatni.

A szakmai alapképzést is a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejlesztettük és modernizáltuk, melynek keretén belül felújítottuk kézi alakító és szerelő laboratóriumunkat, ahol a tanulók az anyagalakítás és megmunkálás alapvető fogásaival ismerkednek meg.

e1

Úgyszintén két alapforgácsoló laboratóriumunkat is átszerveztük és leválasztottuk azért, hogy az ott folyó oktatást az épületen keresztül közlekedő diákok ne zavarják. Ezek az esztergályos illetve a vegyes forgácsoló (maró, köszörű, gyalu-véső, fogazó) területek.

Időközben Győrött hozta létre új üzemét az AUDI Hungária Motor Kft. ahol szintén csúcstechnika alkalmazásával történt és történik a gyártás, valamint folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre. A gyár indításakor nagyon sok - korábban nálunk végzett - technikus munkatárssal kezdték a munkát, akikkel messzemenően meg voltak elégedve.

Ez a tény újabb kihívást jelentett számunkra, mert nyilvánvalóan szeretnénk megfelelni az ottani követelményeknek is, azért, hogy az iskolánkból újonnan kikerülő szakembereknek XXI. századi felkészültségük legyen. Természetesen velük is felvettük a kapcsolatot és fejlesztéseinket az ottani igényeknek megfelelően próbáltuk megvalósítani

A fenti célokat szolgálta az a Központi Szakképzési Alap Pályázat, amely kimondottan a csúcstechnikai fejlesztéseket támogatta. Ezen a pályázaton is sikerrel szerepeltünk, mert így egy PC MILL 125 típusú EMCO gyártmányú Megmunkáló-központ kerülhetett iskolánkba, mellyel már egyidejűleg több vezérlőtípus oktatására is lehetőségünk

nyílik. Többek között a SIEMENS CNC -vezérlés legkorszerűbb változatára is, melynek alkalmazása éppen az AUDI-nál a legelterjedtebb.

A fentiekből is látható, hogy iskolánk a modern és korszerű technikák, technológiák oktatását valósítja meg és remélhetőleg ezt a tendeciát a jövőben is folytatni tudja annak érdekében, hogy a munkaerő piaci igényeket minél jobban ki tudja elégíteni.

m1e2

Korábban is és most pedig különösképpen - Jedlik Ányos szellemében - dolgozva a tanulást helyezzük előtérbe, hiszen Õ is állandóan kísérletezve, a maga által tervezett és készített eszközökkel győződött meg elméleti felfedezéseinek gyakorlati alkalmazhatóságáról.

Az újonnan kialakított laboratóriumok is ennek szellemében szolgálják az oktatást, hiszen ezekben ún. "MODUL" rendszerben egyidejűleg valósul meg az elméleti és gyakorlati oktatás.

Úgy érezzük, hogy iskolánk - névadójához méltóan - szolgálta eddig is és remélhetőleg a jövőben is a középfokú műszaki oktatást annak érdekében, hogy sokoldalú, innovatív és a gyorsan változó világunkhoz minél jobban alkalmazkodni tudó szakembereket bocsásson ki az ipar számára.
Dr. Ujvári Miklós
 
 
 
 

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.