9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

A Jedlik Ányos Alapítvány

 

 

"Én azt szeretném hinni: minden jobb lelkű ember bizonyos vágyást hordoz szívében - habár sejtetlen is - magán, felebarátin 's mindenen a' mi őtet környezi, szüntelen javítni. Ezen a' tökéletesbhez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek: 's a' mint halhatatlan része jobban 's jobban, fejledez, inkább nő 's erősödik az benne."

Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar e csodálatos és örök érvényű gondolatait választotta mottóként három magánszemély:

  • Borsodi László esztergályos kisiparos
  • Dr. Rácz Sándor műszaki tanácsadó, az iskola volt tanára
  • Szíj Zoltán, az iskola mérnök-tanára
    és az
  • ÉGSZI Szervinfo Szervezési és Információs Leányvállalat (képviselte: Dr. Farnady László főmérnök, az iskola volt diákja).

Azzal a szándékkal hozták létre 1990. április 17-én, azaz immáron 10 éve a


JEDLIK ÁNYOS ALAPÍTVÁNYT


120e Ft alaptőkével, hogy az iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tehetséges, különösképpen a számítástechnika, informatika iránt érdeklődő tanulókat sajátos eszközeivel támogassa, az iskolában folyó oktató-nevelő munkát ösztönözze.

Az alapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a Pk.A.50.016. szám alatt 1990 május 3-án kelt végzésével vette nyilvántartásba.

Az alapítvány munkáját kezdettől 7 tagú kuratórium irányítja. A kuratórium összetételében lényegi változás az alakulás óta nem történt, az elnöki feladatokat Szíj Zoltán nyugalmazott városigazgató, önkormányzati képviselő, a titkári feladatokat Furján Gergely igazgatóhelyettes, a gazdasági ügyeket pedig Bodorné Mózes Ágota közgazdász, főtanácsos látja el.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapító okirat szerint:

  • A tanulók részére szakmai fejlődésük érdekében önképzőköröket szervez.
  • Biztosítja versenyeken, külföldi tanulmányutakon való részvételüket.
  • Támogatja a nélkülözhetetlen nyelvtudás megszerzését.

Az alapítók a támogatás körét nyitottnak tekintik, annak bővítését az alapítvány anyagi helyzetétől teszik függővé. Az alapítvány anyagilag is nyitott.

Az alapítványi támogatást pályázat útján lehet elnyerni, amelyet a kuratórium évente egyszer tesz közzé, és azokról az iskola javaslatának figyelembevételével dönt. A kuratórium mind a pályázatok odaítélésénél, mind a támogatottak minősítésénél az önálló alkotómunkát, a verseny- és vállalkozószellemet, a teljesítményt tartja elsődlegesnek. Ily módon az odaítélt támogatás meg is vonható.

A szerény alapítói vagyon ellenére már az indulás évében 16 tanuló kapott nyelvvizsgára való felkészüléshez 90 ill. 75 órás tanfolyami támogatást.
Beindult Dr. Rácz Sándor irányításával az önképzőköri munka is. A támogatott tanulók szüleivel rendszeresen találkozunk, és ily módon is ösztönözzük ösztöndíjasainkat az eredményes munkára; jelezve, hogy a kuratórium jogosult a támogatás megvonására, annak visszafizetését is előírhatja. Az elmúlt időben ilyenre is volt példa.

Komoly erősítést a szakmai munkához az 1992-ben elnyert 500 és 50 e Ft-os pályázatunk volt, mert ezzel a korábbiakhoz képest jelentősen tudtuk növelni mind a támogatottak körét, mind a támogatás mértékét. Ekkor nyílt arra lehetőség, hogy az alapítványi munkában szorgalmas és eredményes tanulók közül a kiemelkedőknek egyetemi tanulmányaik során is ösztöndíjat adjunk pályázat révén. Támogatottaink közül elismerőleg nevezzük meg Garab Sándort, aki ma már kandidátusi értekezésén dolgozik, Förhécz Zoltánt és Magyar Balázst, akik műegyetemi diplomájuk megszerzése mellett az Alapítvány JEDLIK-JAVA internetes virtuális tanfolyamának vezetői és PHD-re készülnek.

Az alapítvány megismertetésében már az induláskor igénybe vettünk minden lehetséges eszközt, így a médiumokat is. Emellett az iskola volt diákjait rövid tájékoztatókkal informáltuk osztálytalálkozókon létünkről, munkánkról. Természetesen tőlük is reméltünk anyagi támogatást, azonban e téren az eredmény szerény volt.

Az alapítvány és az iskola együttműködése a kezdeti nehézségek után összecsiszolódott, amelynek eredményeként az alapítvány az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó, az iskola által Jedlik - éremmel ill. oklevéllel díjazott tanulóinak jutalmakat ad.

Újabb áttörést a SZJA törvény módosítása adott. Az 1%-os támogatási lehetőség az iskolának évente több mint 1 millió Ft-ot jelentett eddig. Így aztán jelentősen megnőtt a támogatottak száma is.

Az alapítvány az iskolával olyan együttműködési megállapodást kötött, amely a megnövekedett lehetőségek optimális kihasználását célozta. Így nyílt lehetőség száznál is több tanuló nyelvtanulásának segítésére, az egyetemi ösztöndíjak emelésére és a díjazottak körének bővítésére, eseti támogatások odaítélésére.

Ma már elmondhatjuk, hogy az alapítvány sikeres 10 évet zárt. Köszönet illeti az önzetlenül és ellenszolgáltatás nélkül dolgozó kurátorokat, valamint a számunkra az SZJA 1%-ával támogatást nyújtó névteleneket. A mára kialakult harmonikus együttműködés az iskolával biztosíték arra, hogy alapítványunk maradéktalanul elérje célját, küldetését teljesítse.

Szíj Zoltán
elnök

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.