9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

A 99. tanév diákjai az iskoláról

A 99. tanév végén 28 diákot kérdeztünk meg a különböző évfolyamokon arról, miként vélekednek iskolánkról.

A válaszokból kibontakozik az iskola jó híre, tekintélye, a benne folyó sokirányú képzés és nevelés.

Beszéljenek a tanulók!

1. Miért választottad továbbtanulásra az iskolát?

"… az iskoláról egy diáktól hallottam, aki már 3 éve ebben az iskolában tanult. Engem nagyon érdekel a számítástechnika. Megnéztem az iskolát és megtetszett nekem."

Elzer Zoltán


"a Jedlik nagyon csábító intézmény"

Póda Tamás


"azért választottam, mert érdekelnek a gépészettel kapcsolatos dolgok, szeretem a fizikát és az informatikát… A nyílt napon nagyon megtetszett az iskola, az sem mellékes, hogy édesapám is jedlikes volt. Ez egy elit iskola elit diákokkal - mint az iskola jelszavai közt is szerepel."

Takács László


"Az egyik legfőbb az iskola beállítottsága. Az informatika és az idegen nyelv magas fokú oktatása, de emellett a műszaki és gépészeti felszerelése is híres az iskolának. Ebből az iskolából magas a felsőfokú intézményekbe a bejutási arány."

Németh Tamás


"Az általános iskolában is szerettem a számítástechnikát. A Jedlikről tartott felvételi tájékoztató és a "Nyitott kapuk napja" után teljesen világossá vált előttem és szüleim előtt, hogy ez a legjobb számomra és jövőm számára."

Varga Roland


"Győr elit iskolái közé tartozik."

Reményi Attila


"A számítástechnika terén a Jedliknek országos híre van."

Bödecs Zoltán


"… bátyámtól hallottam, aki szintén ebben az iskolában tanul, az iskola képzési és fejlettségi szintjéről, a rengeteg megszerezhető szakmáról, az iskola szigorúságáról, ami egyáltalán nem baj, mert a jó tanulást segíti elő."

Molnár Csaba


"… olyan szakokat hirdetett meg, amelyek a város iskoláiban még nem voltak."

Horváth Eszter


"Édesanyám javaslatára jelentkeztem: van jövője a kereskedelem-marketing szaknak s két idegen nyelv tanulásának is."

Kovács Judit


"egykori történelemtanárom fia is idejárt, és nagyon meg volt elégedve a sulival."

Telekesi András

2. Miért vagy büszke, avagy miért nem, hogy jedlikes diák vagy?


"Az iskolának jó hírneve van, jók a továbbtanulási arányai az egész országban."

Elzer Zoltán


"Büszkeséggel tölt el, hogy sok jó szakember került ki ebből az iskolából, akikre nagy szükség van Magyarországon és külföldön egyaránt."


Varga Roland


"A Jedlik név számomra mindig is egy bizonyos színvonalat, minőséget jelentett."

Somos Péter

"… nagyon jó iskola, bizonyítják a versenyeken elért eredmények. Az eredményes képzésre mindenki büszke lehet, az iskola a legjobbak közé tartozik az országban."

Nagy Zoltán


"Mielőtt felvettek volna, mindig is felnéztem a sulira s diákjaira. Büszke vagyok az iskolára, hogy megadja bőségesen a tanulás, a vizsgák jogait, s azért, hogy megpróbálják fejleszteni a gépparkot, amire szükség is van, mert van kb. 4 olyan terem, ahol az újítást már el kellene végezni."

Szabó Norbert


"Az itteni diákság sokkal jobban összetart, mint más iskolák diáksága."

Horváth Eszter


"röplabdában megyei bajnokok lettünk, az országos küzdelemben is szépen helytálltunk, a 7. helyezést értük el."

Marczali Vilmos


"Szeretem a Jedliket. Az öt év során mindig szívesen jöttem ide. Büszke voltam rá, hogy más iskolákkal ellentétben a Jedlikben volt Internet-lehetőség az órákon, és tanították a használatát. Az ismerőseim értetlenül néztek ezelőtt 4 évvel, ha a NET nevet megemlítettem előttük."

Varjú Ildikó

3. Hogyan alapozta meg az iskola jövő terveidet?

"Szándékom, hogy tanulmányaimat valamely főiskolán folytassam. Remélem, az iskola jó alapot nyújt jövőbeni terveimhez. Eddig ezt a matematika és fizika nehézségén és komoly számonkérésén érzem leginkább."

Elzer Zoltán


"Az általános tárgyak (ezen belül a humán tárgyak és a matematika) oktatása valóban színvonalas."

Pájer Boróka

 


"Az V. évfolyam után szakmával a kezemben kezdhetem a főiskolát vagy egyetemet."

Bödecs Zoltán


"A Jedliktől nagyon sok mindent kaptam, ami nem csak a tárgyi tudást jelenti. Tanáraim nemcsak a szaktantárgyak elsajátításában segítettek, hanem az életre is megpróbáltak felkészíteni."

Horváth Eszter


"…. különböző, eddig nem ismert szakterületek iránt is felkeltette az érdeklődésemet, mint pl. közgazdaságtan, számvitel, áruismeret."

Kleizer Olivér


"A jövőmet az iskola és a szakom határozta meg. A főiskolát is úgy választottam, hogy kötődjön ahhoz, amit 5 éven keresztül a Jedlikben tanítottak nekem. A tudásomnak most ötödévesen láttam a "gyümölcsét", a különböző OKJ-szakképesítésekkel."

Varju Ildikó

 

4. Mit jelentett neked, hogy Jedlik Ányosról elnevezett iskolában tanulsz?


"Hogy az ő nevét viseli az iskola, az csak emelni tud az iskola hírnevén."

Takács László


"Az iskolában megpróbálják átadni azt a tudást, amit a híres Jedlik kért. Az iskola elnevezése számomra azt jelenti, hogy Jedlik Ányos utódai vagyunk, és ez büszkeséggel tölt el."

Németh Tamás


"A Jedlik Ányos nevét viselő iskola tanulójának lenni… rangot jelent, köszönhetően az iskola nagy múltjának és a jelenlegi kiváló menedzselésnek."

Pájer Boróka


"Valójában tavaly a bencés gimnáziumban meglátogatott Jedlik-kiállításon szereztem tudomást munkásságáról."

Bödecs Zoltán


"Az elsősöknek szóló Jedlik-verseny révén ismertem meg munkásságát."

Szabó Norbert


"Az iskolában megszerezhető szakmák kapcsolódnak Jedlik Ányoshoz."

Giczi Norbert


"Jedlik Ányos kitartása, tudása, tudásvágya példakép lehet mindenki előtt."

Kövesi Gergely


"Jedlik gyakorlatiassága, a fizika terén végzett munkája nagy hatást tett rám."

Marton Gábor


"Jedlik szobra előtt elhaladván megérintem a szobor orrát. Ez nem babona, de nekem mégis sokat jelent. Az egykori tudós paptanár szelleme szerintem minden igazi, vérbeli jedlikes szívében ott él."

Marton Gábor

 

5. Milyen eseményt, élményt, benyomást őrzöl meg az iskolából, amelyet majd érettségi találkozón is szívesen felidézel?

 


"a gólyatábor nagyon jól sikerült. Ezzel a felsőbb évfolyamos DÖK-ösök munkáját szeretném dicsérni."

Takács László


"Jó ötlet az is, hogy felmérik, hogy a diákoknak melyik tantárgy, tanár tetszik vagy éppen nem és miért."

Takács László


"Élmény a bemutatkozó klubdélután volt. Ezen az osztály együtt adott elő egy műsort a szülőknek, így a szülők is megismerhettek bennünket és egymást is."


Németh Tamás


"Felejthetetlen élményt jelentett számomra, mikor harmadikos koromban megnyertük a házi labdarúgó-bajnokságot. Nagy esemény volt, amikor bekerültem a Jedlik Alapítvány által támogatott, angol nyelvvizsgára készülő diákok közé.

Varga Roland


"… élményeim közé tartozik az, amikor az angol kiejtési versenyen elért második helyezésemért személyesen az angol nagykövet gratulált." Második, amikor a Jedlik Nyelviskolában tanultak segítségével sikerült megszereznem német nyelvből a középfokú "C" típusú nyelvvizsgát. Sikerült elnyernem a Jedlik Alapítvány angol nyelvi pályázatát is."

Somos Péter


"Az eddigi legjobb esemény az október 23-i megemlékezés volt, amikor mindenki megmutathatta, hogy mit tud. Nem az a szokásos egyhangú ünnepség volt, ahol mindenki az óráját nézi, hanem nagyon is színvonalas, érdekes előadások szerepeltek."

Szabó Norbert


"Minden egyes nagydolgozat megírása, minden osztálykirándulás megmarad az emlékezetemben. Külön élményt jelentett számomra a negyedikben megrendezett szalagavató. Az érettségi előtti izgalmakat, valamint a sikeres vizsga utáni megkönnyebbülést és ünneplést sem fogom elfelejteni. Fontos az is, hogy részt vehettem a DÖK munkájában.

Horváth Eszter


"A technológiát és a történelmet, de elsősorban a mechanika órákat emelem ki. Biztos emlék marad a hegesztés, rendkívül izgalmas feladat, az ívhegesztésnél a leragadt pálca, a lángnál a durranógáz. A történelem órák is vidámak, izgalmasak szoktak lenni. Egyet nagyon sajnálok,hogy nincsen az iskolában diákdiri-választás."

Káté András


"Az első évben megrendezett Jedlik-vetélkedő első helyezettje lett osztályunk csapata, tagja voltam én is.
A ballagáson egy zongora, egy mikrofon sok-sok gyermek, szülő, rokon. S ifjú ballagó diákként remegve kezdtem el énekelni egy dalt, melyet az itt töltött évek emlékére írtam. Elfeledve a tömeget magával ragadott a dallam, s az utolsó szótag után felnézve láttam, hogy a dal könnyeket csalt ki néhányak szeméből."

Kövesi Gergely


"A véneki táborozások, gitározás a tábortűznél"

Kovács Judit


"A felvételi elbeszélgetés Nagy Péter igazgató úrral."

Kleizer Olivér


"Szép emlék számomra, hogy eljuthattam Jedlik Ányos szülőfalujába, Szímőre a Jedlik-emlékév megnyitójára."

Kozma Szabolcs


"A gólyatábor nagyon jó, mert mielőtt megkezdenénk az iskolát, a diákok megismerhetik egymást, jó barátságokat köthetnek…
Nagyon jónak tartom, hogy a téli szünet előtti utolsó nap orgonahangversenyt hallgatunk közösen, amivel a karácsonyra emlékezünk…
Jó, hogy év közben nem adnak ki kis szüneteket, hanem 3-4 napos szüneteket…

Molnár Csaba

 

6. Mit üzensz a következő 100 év jedlikes diákjainak?

 

"Érjenek el minél jobb eredményt, és ne hagyják ki a Jedlik által felkínált lehetőségeket."

Varga Roland


"Mindig a kornak megfelelően kell dolgozni, lehetőleg a közösség érdekeit figyelembe véve. A mindenkori diákok által írt üzeneteket, tanácsokat pedig bárki találhat a padfirkák között vagy a régi épület ablakpárkányaiba, tégláiba vésve."

Pájer Boróka


"Öregbítsék az iskola hírnevét."

Reményi Attila


"Használják ki a lehetőségeket a különböző képesítések megszerzésére, és az Internet korlátlan lehetőségeire. Kívánom, legyenek olyan jó tanáraik, mint az osztályfőnököm, valamint az itt eltöltött időre szeretettel tudjanak visszaemlékezni."

Horváth Eszter


"Az emlék örök. A tudás örök. Ebből a kettőből szerezzenek sokat ebben az iskolában."

Marton Gábor


"Legyenek kitartók, legyenek életcéljaik."

Horváth Enikő


"Használják ki az internetet, szerezzenek nyelvvizsgát, OKJ-képesítéseket."

Varju Ildikó

 

Válogatta: Baksa Péter

 

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.