9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

Minőségbiztosítási kötelezettségek

Mobilitási projektek

A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

A küldő intézmény vállalja, hogy:

 • A fejlesztendő készségeket és kompetenciákat figyelembe véve meghatározza a szakmai gyakorlat/tanulmányút célját.
 • Kiválasztja a fenti célok eléréséhez megfelelő célországot és fogadó intézményt, valamint meghatározza a projekt hosszát és szakmai tartalmát Világosan meghatározott, átlátható feltételek alapján kiválasztja a kedvezményezetteket.
 • A partnerekkel együttműködve felkészíti a kedvezményezetteket a fogadó országban rájuk váró gyakorlati, szakmai és kulturális életre, különös hangsúlyt fektetve a szaknyelvi felkészítésre.
 • Olyan szerződést köt a partnereivel, amelynek tartalma minden partner számára világos.
 • Megszervezi az utazást, a szállást, intézi a vízumkérelmi és munkaügyi eljárásokat, valamint a társadalombiztosítást és egyéb biztosításokat.
 • Minden egyes kedvezményezettel közösen kiértékeli a Leonardo programban való részvételen keresztül elért személyes és szakmai fejlődését.

A közvetítő intézmény (ahol van ilyen), vállalja, hogy:

 • Kiválasztja a megfelelő fogadó intézményeket és biztosítja, hogy azok együttműködjenek a szakmai gyakorlat/tanulmányút céljainak elérésében.
 • Megadja a partnerek elérhetőségeit és biztosítja a szakmai gyakorlatok/tanulmányutak részleteinek előkészítését még a kedvezményezettek kiutazását megelőzően.

A küldő és a fogadó intézmény együttesen vállalják, hogy

 • Személyre szabott szakmai programot állítanak össze minden egyes kedvezményezettnek (lehetőség szerint az előkészítő látogatás alatt)
 • Megállapodnak a szakmai gyakorlat nyomonkövetéséről és a mentorálásról.
 • Biztosítják a megszerzett készségek és kompetenciák elismerését és ennek érdekében az egyeztetett érvényesítési eljárást alkalmazzák.
 • Megfelelő kommunikációs csatornákat alakítanak ki minden partner, így a kedvezményezettek számára is.
 • A projekt előrehaladását folyamatosan értékelik és, amennyiben szükséges, megfelelő korrekciókat alkalmaznak.

A fogadó intézmény vállalja, hogy:

 • Elősegíti a fogadó ország kultúrájának és szokásainak megértését a kedvezményezett számára.
 • A kedvezményezetteket a tudásuknak, készségeiknek, kompetenciáiknak és képzési céljaiknak megfelelő feladatokkal és felelősségi körökkel látja el, valamint biztosítja számukra a szükséges eszközöket és támogatást.
 • Megbíz egy munkatársat (mentort) a kedvezményezett szakmai előrehaladásának nyomonkövetésére.
 • Gyakorlati segítséget ad, amennyiben szükséges.
 • Ellenőrzi, hogy minden kedvezményezett rendelkezik-e megfelelő biztosítással.

A kedvezményezett vállalja, hogy:

 • A szakmai gyakorlatot/tanulmányutat részletező megállapodásban foglaltaknak eleget tesz, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a szakmai gyakorlat/tanulmányút sikeres legyen.
 • Elfogadja a fogadó intézményben életben lévő szabályokat, a munkaidőt, a viselkedési normákat és a titoktartásra vonatkozó szabályozást.
 • Kommunikálja a küldő intézmény felé a szakmai gyakorlattal/tanulmányúttal kapcsolatban felmerült problémákat és változásokat.
 • A szakmai gyakorlat/tanulmányút végén beszámolót készít a megadott szempontok alapján , amelyhez mellékeli a küldő intézmény által kért számlákat, bizonylatokat.


Mobilitäts-Projekte

Qualitätsverpflichtung der Partnerschaft

Praktika

Die Entsendende einrichtung Sollte

Die Ziele des Praktikums insbesondere in Bezug auf die Fähigkeiten und Kompetenzen/, die darin erworben werden sollen

Definieren

Das Zielland, die Dauer und das Arbeitsprogramm sowie die geeignete aufnehmende Einrichtung

Festlegen

Die Teilnehmer auf Grundlage klar definierter und transparenter Kriterien

Auswählen

Die Teilnehmer in Zusammenarbeit mit den Partnereinrichtungen - insbesondere durch eine (auf ihre beruflichen Voraussetzungen abgestimmte) bedarfsorientierte sprachliche (und kulturelle) Vorbereitung - auf das Alltags- und Berufsleben des Gastlandes

Vorbereiten

Einen Vertrag, dessen Regelungen/Inhalt für alle Beteiligten transparent sind

Abschließen

Die Vorkehrungen für Reise, Unterkunft, Visum/Aufenthalt/Arbeitserlaubnis, Versicherungsschutz

Treffen

Mit jedem Teilnehmer die persönliche und berufliche Entwicklung aus der Teilnahme am Leonardo-Programm

Auswerten

Die Mittlerorganisation (falls zutreffend) sollte

Geeignete aufnehmende Einrichtungen, die in der Lage sind, die Praktikumsziele zu erreichen

Aussuchen

Sicherstellen, dass alle nötigen Vorkehrungen vor der Abreise der Teilnehmer aus ihrem Herkunftsland getroffen sind, und die Kontaktadressen der beteiligten Partner

Kommunizieren

Die entsendende- und Aufnehmende Einrichtung Sollten gemeinsam

Ein auf jeden Teilnehmer zugeschnittenes Arbeitsprogramm (gegebenenfalls während eines Vorbereitungsbesuchs)

Abstimmen

Die Begleitungs- und Betreuungsvorkehrungen

Vereinbaren

Die vereinbarten Verfahren zur Bewertung und Anerkennung der erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen

Umsetzen

Geeignete Kommunikationskanäle für alle Partner einschließlich der Teilnehmer/Praktikanten

Einrichten

Notwendige Anpassungen des Projekts vornehmen und dafür den Ablauf des Projekts regelmäßig

Evaluieren

Die aufnehmende Einrichtung sollte

Das Verständnis der Mentalität und Kultur des Gastlandes

Fördern

Für geeignete Ausstattung und Material sorgen sowie den Praktikanten Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die ihren Kenntnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen sowie den Praktikumszielen entsprechen,

Anvertrauen

Einen Betreuer, der den Praktikumsverlauf begleitet,

Ernennen

Die erforderliche praktische oder logistische Unterstützung

Geben

Hinreichenden Versicherungsschutz des Teilnehmers

Überprüfen

Der/Die Praktikant(in) sollte

Sein/ihr Bestes für den Erfolg des Praktikums tun und den Vereinbarungen, die für sein/ihr Praktikum getroffen worden sind

Entsprechen

Die Regeln und Vorschriften der aufnehmenden Einrichtung, ihre üblichen Arbeitszeiten, Verhaltens- und Vertraulichkeitsregeln

Einhalten

Dem Projektträger/entsendene Einrichtung etwaige Probleme oder Änderungen in Bezug auf das Praktikum

Mitteilen

Nach Abschluss des Praktikums einen Bericht in der vorgegebenen Form zusammen mit den geforderten Abrechnungsunterlagen

Einreichen


Mobility Projects

Partnership Quality Commitment

Placements

The sending organisation undertakes to:

Define

placement objectives in terms of the skills and competencies to be developed.

Choose

the appropriate target country, host organisation, project duration and placement content to achieve these objectives.

Select

beneficiaries on the basis of clearly defined and transparent criteria.

Prepare

beneficiaries in collaboration with partner organisations for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs.

Establish

a contract whose contents are transparent for all parties involved.

Manage

transport, accommodation, visa/work permit arrangements and social security cover and insurance.

Evaluate

with each beneficiary the personal and professional development achieved through participation in the Leonardo programme.

The intermediary organisation (where appropriate) undertakes to:

Select

suitable host organisations and ensure that they are able to achieve the placement objectives.

Provide

contact details of all parties involved and ensure that final arrangements are in place prior to beneficiaries’ departure from their home country.


The sending and host organisations jointly undertake to:

Negotiate

a tailor-made programme for each beneficiary (if possible during preparatory visits).

Agree

monitoring and mentoring arrangements.

Implement

agreed validation procedures to ensure recognition of skills and competencies acquired.

Establish

appropriate communications channels for all parties including beneficiaries.

Evaluate

the progress of the project on an on-going basis and take appropriate action if required.

The host organisation undertakes to:

Foster

understanding of the culture and mentality of the host country.

Assign

to beneficiaries tasks and responsabilities to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available.

Identify

a tutor to monitor the beneficiary’s training progress.

Provide

practical support if required.

Check

appropriate insurance cover for each beneficiary.

The beneficiary undertakes to:

Comply

with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success.

Abide

by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality.

Communicate

with promoter/sending organisation about any problem or changes regarding the placement.

Submit

a report in the specified format, together with requested supporting documentation in respect of costs, at the end of the placement .


Projets de Mobilité :

Engagement Qualité du Partenariat Placements

L'organisation d'envoi s'engage à :

Définir

précisément les objectifs du placement, en particulier les aptitudes à développer et compétences à acquérir.

Choisir

le pays de destination, la durée et le programme du placement et les structures d'accueil qui permettent de réaliser ces objectifs.

Sélectionner

les bénéficiaires sur des critères clairement définis et transparents.

Préparer

les bénéficiaires à la vie pratique, professionnelle et culturelle du pays d'accueil en liaison avec les partenaires d'accueil, en particulier par une formation linguistique adaptée aux besoins professionnels des bénéficiaires.

Etablir

un contrat dont les clauses soient transparentes pour toutes les parties concernées.

Gérer

les questions liées aux transports, aux conditions de séjour, à la protection sociale et aux assurances, aux visas et permis de travail.

Evaluer

avec chaque bénéficiaire les résultats au plan personnel et professionnel de sa participation au programme Leonardo da Vinci.

L'organisation intermédiaire (le cas échéant) s'engage à :

Choisir

les entreprises d'accueil de manière à ce que les objectifs du placement puissent être effectivement réalisés.

Fournir

les coordonnées de tous les partenaires concernés et s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont en place avant le départ des bénéficiaires de leur pays.


L'organisation d'envoi et le partenaire d'accueil s'engagent conjointement à :

Négocier

le programme individualisé pour chaque bénéficiaire (si possible au cours de visites préparatoires).

S'entendre

sur les mécanismes de suivi et de tutorat.

Mettre en oeuvre

la validation et la reconnaissance des aptitudes et compétences acquises sur la base de critères définis en commun.

Organiser

le système de communication, en y incluant le bénéficiaire.

Evaluer

le déroulement du projet en continu et procéder aux modifications qui se révéleraient nécessaires.

Le partenaire d'accueil s'engage à :

Favoriser

la compréhension des culture et mentalité du pays d'accueil.

Confier

des tâches et responsabilités aux bénéficiaires correspondant à leurs connaissances, aptitudes et compétences ainsi qu'aux objectifs du stage; mettre à leur disposition le matériel nécessaire.

Désigner

le tuteur chargé de suivre la progression de la formation du bénéficiaire.

Apporter

un soutien logistique, si nécessaire.

Vérifier

que le bénéficiaire est correctement assuré.

Le/La Bénéficiaire s'engage à :

Observer

l'accord négocié pour son placement et se mobiliser pour la réussite de celui-ci.

Respecter

le règlement de l'organisation d'accueil, ses horaires de travail et codes de bonne conduite et de discrétion professionnelle.

Communiquer

au promoteur/organisation d’envoi d’éventuels problèmes et changements concernant le stage.

Envoyer

son rapport, selon le modèle prévu, à l'issue de son placement, avec les justificatifs de dépenses qui lui sont demandés

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.