9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

Kis Jedlik-breviárium

" ... életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott, hová kellene lennünk, ha az Isten a munkára való képességet megvonná tőlünk.""A tudományegyetem fő célja, hogy a tudományok szakadatlan és szorgalmas gyarapítása és meghonosítása mellett azokban az egyetemi ifjúság oly fokban képeztessék ki, miként mint a termékeny méhkasból kiröpülő raj ... a kor követelményeinek megfelelve mind a maga biztos jövendőjének megalapítására, mind a közjó előmozdítására a lehető legnagyobb sikerrel működhessék." 


"Ha a természettörvények a mennyiségtan szabályai szerint ... fejeztetnek ki, a képletekből, alkatokból hánylási (- számolási -) úton új kitételek és képletek, tehát új természettörvények is vezettetnek ki."


Mi szükséges - Jedlik Ányos szerint - "a természettudományi ismereteknek kutatás általi megszerzéséhez?" - "a józan észlelés" - "a kitartó szellemi érdekeltség" - "olyféle készülékek használata, melyek ... (a) tüneményeknek biztos és kellő mérvbeni előállítására és azoknál előforduló mérések megtételére célszerű segédeszközökül szolgálnak." - "ösztönzőül szolgál az anyagi érdekeltség - az elméleti ismereteknek a közélet változó körülmények közötti felhasználhatása" - áldozatkészség"

" ... minden, bármely anyagi haszon elérhetése végett tett fáradozásaink, alkalmazott segédeszközeink csak akkor és csak annyiban lehetnek célszerűek, mikor és mennyiben a kitűzött célra vonatkozó természeti törvényeken alapulnak."


Jedlik Ányos a Pázmány Péter érsek által alapított nagyszombati egyetem Pestre, "az ország szívébe" helyezését (1777.), illetve önálló, független tanintézetté nyilvánítását (1780. június 25.) nemzeti ünnepként értékelte. Jedlik Ányos szerint Mária Terézia "legfőbb törekvése oda irányult, hogy a köz boldogság legbiztosabb alapját, az ifjú nemzedék tanítására és növeltetésére szolgáló intézeteket ... a legjobb állapotba helyezze."

"Kedves Hallgatóimat ... arra kérem és intem, miszerint az előadásokra szabott órákat fontos akadály nélkül soha el ne mulasszák, az e helyen történendő értelmezéseket mindenben kellő figyelemmel és ha szükséges, jegyzetekkel is kísérjék. Egymás iránt mívelt társalgási szabályok szerint szelídséggel és barátságos modorral megelőzőleg viseltessenek, tanítóik s egyéb elöljáróik iránt ... nem szolgai, hanem bizodalmat és szeretetet lehelő engedelmességgel és udvariassággal viseltessenek ..."


Jedlik Ányos több természettudóssal együtt részt vett a magyar nyelvújításban, tudományos-technikai szavak alkotásában.
Szavaiból:

dugattyú
ejternyő, szállernyő -(ejtőernyő)
eredő, összetevő
ferdény (trapéz)
sebesedés (gyorsulás)
huzony, huzal
kitérés, kitérési szög
lejtmérő, lejtmérés
megfigyelni
merőleges
mérke (minta)
nyomaték
osztógép
villamfeszítő, feszültségnövelő
villamszedő

" ... a tanároknak önművelésükre legyen egy szabad hétköznapuk." 


Az "anyagi jólét alapfeltétele az egészség." 


"Az emberi természetben lévén, hogy amiért fizet, azt többre becsüli ..." 


"Ne engedjétek e drága és üdvhozó alkalmat - az egyetemi rend és fegyelem szoros megtartását - mellettetek használatlanul elsurranni, mert csak így lehetséges, hogy a jobblét után sóvárgó Magyarhazánk tinektek is, mint a jólét józan előmozdítóinak valaha örvendjen."

"... semmi nagyot, semmi dicsőt erő feszítés és istensegedelme nélkül ki nem vihetni..."


"Minden tudományágban tanulhattam volna eleget és szépet, de a fizikában mulatok és gyönyörködöm is."


"... a pincék további használata ... azonnal megszüntetendő volna ... A kőbányai pincék és földalatti lakhelyek ilyféle revisióját méltán igényli azon felebaráti részvét, mellyel az ottani üregekben dolgozó, lakó, s több százra menő szegény sorsú embertársaink iránt tartozunk; kikről elszomorodva mondhatni, hogy számukra nincs egyebütt hely, kiknek a lelket és testet egyenlően üdítő napvilágot nagyrészben nélkülözve, akár a mindennapi kenyerük megkeresése, akár a napi fáradságai kipihenése, vagy gyöngélkedéseik kiheverése végett, csak azon dohos párákkal telt földalatti lakhelyeikben tartózkodniok, szóval élniök s halniok kell."


"Nincs egyéb hatalom tehát a földön, mint a tudományok varázsereje."


"... az anyagok természetét a természettan ismerteti meg; látni való tehát, hogy a jóllét eszközlésére a természettan is szükséges."

Válogatta: Baksa Péter

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.